Các loại Đại Học tại Đức

 

  |  

Ðức, ngoài các đại học thông thường như đại học phổ thông (Universität), đại học kỹ thuật (Technische Hochschule), đại học nghệ thuật hay âm nhạc (Kunst- oder Musikhochschule) v.v. còn có một dạng đại học đặc biệt, tạm dịch là đại học chuyên nghiệp (Fachhochschule). Ðại học chuyên nghiệp được hình thành từ cuối thập niên 60 với mục đích đào tạo thiên về thực hành nhiều hơn, và chương trình học ngắn hơn so với đại học bình thường.
Thời gian học thông thường (Regelstudienzeit) ở một đại học chuyên nghiệp là 3 năm (tức 6 lục cá nguyệt) cho hầu hết các ngành. Thời gian học thông thường cho các đại học là 8 hay 9 lục cá nguyệt cho đa số các ngành (ngành bác sĩ thì cần thời gian dài hơn, ngành hoá học thì ngắn hơn). Tuy nhiên thời gian một sinh viên ở Ðức cần trung bình để tốt nghiệp cao hơn đó nhiều, có thể đến 7, 8 năm cho đại học. Và trong thời gian gần đây, con số sinh viên học nữa chừng rồi phải hủy bỏ có khi lên đến trên 50%.
Trái với ở Mỹ, bằng tốt nghiệp ở một đại học nổi tiếng so với ở một đại học không nổi tiếng được trọng dụng chênh lệch nhau khá xa, ở Ðức hầu như tốt nghiệp ở đại học nào cũng được đánh giá tương đương nhau, không khác biệt chi mấy (dĩ nhiên chỉ phân biệt giữa 2 loại đại học thông thường và đại học chuyên nghiệp).
Bằng cấp ở đại học chuyên nghiệp có ghi thêm chữ (FH) ở sau. Bạn không thể lấy bằng tiến sĩ hay cao hơn ở đại học chuyên nghiệp.

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.