Các loại Đại Học tại Đức

 

  |  

Thông thường thì muốn xin được vào học tại một đại học của Ðức, bạn cần phải thỏa đáng các điều kiện sau:

  1. Có trình độ được công nhận tương đương với bằng tú tài Ðức (Abitur). Hiện tại thì Ðức công nhận một sinh viên ở sau năm thứ 2 tại một đại học ở Việt Nam ngang hàng với bằng Abitur.
  2. Có trình độ tiếng Ðức đủ để học đại học tại Ðức, tức phải có chứng chỉ tiếng Ðức được công nhận tương xứng với "kỳ thi tiếng Ðức để vào đại học" (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, DSH). Cũng có một số ít đại học tại Ðức chỉ đòi hỏi trình độ tiếng Ðức Mittelstufe II (tạm dịch là "trung cấp hạng 2", muốn thi phải cần tối thiểu 800 tiết học) là đủ.
  3. Nếu chỉ có bằng tú tài Việt Nam, đậu đại học VN và chưa học hết năm thứ 2 ở một đại học Việt Nam, thì trước khi được học đại học, bạn phải thi đậu kỳ thi khảo xác trình độ (Feststellungsprüfung). Bạn có thể xin học 1 năm ở Studienkolleg (đại học dự bị) để chuẩn bị cho kỳ thi này. Tùy theo ngành bạn muốn học, bạn sẽ phải thi 4 tới 5 môn.
    Chú ý: Ðể được nhận vào Studienkolleg, bạn chỉ cần trình độ tiếng Ðức tương đương với Mittelstufe I hay II mà thôi. Nếu bạn đã học 2 năm đại học hoặc tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì không được phép học khoá chuẩn bị ở Studienkolleg nữa (mà phải xin trực tiếp vào đại học).
  4. Phải chứng minh có đủ tài chánh để sống trong thời gian học tại Ðức. Bạn có thể chứng minh bằng ngân khoản trong một trương mục ngân hàng tại Ðức của mình (hiện nay, mỗi năm bạn phải có 6000 EUR trong trương mục), hoặc có một người cư ngụ thường trực ở Ðức với công việc làm ổn định bảo lãnh cho bạn.
Ðể dể hiểu hơn, sau đây là sơ đồ về đòi hỏi khả năng tiếng Ðức phải có để được học ở một đại học tại Ðức:

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.