|  

Lũ Lụt Miền Tây - 19.10.2002 -

Thành viên VTT & NVTL trước khi lên đường cứu trợ lũ lụt miền Tây

Xem Tiếp


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.