Xe chuẩn bị đi cứu trợ đợt I rạng sáng ngày 29.10.00 từ Sài Gòn

lienlac@tuoitre.org