Đại diện hai nhóm VTT và NVTL mang tặng phẩm những chiếc xuồng đến cứu trợ đồng bào tại Cao Lãnh.

lienlac@tuoitre.org