|  

Dự án trùng tu trường tiểu học Tam Ngọc

Plan zur Renovierung einer Grundschule in den Katastrophen-Gebieten

  • Lũ lụt đã để lại thiệt hại nặng nề cho nhiều trường tiểu học.
  • Überflutung hinterlässt seine Spuren der Zerstưrung an vielen Grundschulen.

  • Rạn nứt có thể gây sập đỗ đe dọa đến tánh mạng các cháu tiểu học
  • Die Wandrissen sind so gross und kưnnen zum Absturz führen, was den Schulkindern tưdlich gefährdet

  • Ai có thể nghĩ đây là một mái trường tiểu học ?
  • Bốn bên bị rạn nứt, đe dọa đổ ngã, mái ngói bị bể
  • VTT tài trợ sữa chữa để các em nhỏ ít ra có được chổ học êm ấm...
  • Wer kann glauben, dass es hier eine Grundschule ist ?
  • Es droht, jede Zeit zu stürzen, das Dach ist stark durchlưchert
  • VTT finanziert die Renovierung der Grundschule

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.