Herr/Frau  Hung
Herr/Frau  Athur Bieler
Herr/Frau  Chinh
Herr/Frau  Dung
Herr/Frau  Duy Nam
Herr/Frau  Duyen & Tuyen
Herr/Frau  Ha
Herr/Frau  Hai
Herr/Frau  Hieu
Herr/Frau  Hung
Herr/Frau  Hung
Herr/Frau  Long
Herr/Frau  Luat
Herr/Frau  Nam Phuong
Herr/Frau  Oanh & Lien
Herr/Frau  Quang
Herr/Frau  Quy
Herr/Frau  Son
Herr/Frau  Thanh
Herr/Frau  Thanh Hoang
Herr/Frau  Thuy
Herr/Frau  Toan va 2 ban
Herr/Frau  Ly
Herr/Frau  Mung
Herr/Frau  Van
Herr/Frau  Yen
Herr/Frau  Chau & Quang
Herr/Frau  Trang & Khoa
Herr/Frau  Rudlaff & Ulrich
Herr/Frau  Hueseyin Ersan

Familie Do
Asia Reise Center
LH Viet Ngu FFM
Hoi nguoi Viet Karlsruhe
IGFM
VT-Mittwochturnstunde

 

 

Herr/Frau  Le Phi Phi 
Herr/Frau  Dang Quoc Tin
Herr/Frau  Dang Thu Thuy
Herr/Frau  Do Thanh Tan
Herr/Frau  Han T. N.Quynh
Herr/Frau  Hoang K. Toan
Herr/Frau  Hoang Xuan Loc
Herr/Frau  Lam Minh Duc
Herr/Frau  Le Anh Quan Herr/Frau  Le Thieu Hung
Herr/Frau  Le Thieu Luong
Herr/Frau  Le Thuyen
Herr/Frau  Ngo T. N. Anh
Herr/Frau  Nguyen
Herr/Frau  Nguyen
Herr/Frau  Nguyen
Herr/Frau  Nguyen Chi Dat
Herr/Frau  Nguyen D. Loi
Herr/Frau  Nguyen Duy An
Herr/Frau  Nguyen L. Vi Lisa
Herr/Frau  Nguyen H.
Herr/Frau  Nguyen H. Khanh
Herr/Frau  Nguyen H. Hung
Herr/Frau  Nguyen H. Liem
Herr/Frau  Nguyen M. Cac
Herr/Frau  Nguyen N. Son
Herr/Frau  Nguyen P. Hung
Herr/Frau  Nguyen Phuong
Herr/Frau  Nguyen Tan Loc
Herr/Frau  Nguyen T. Dong
Herr/Frau  Nguyen Van Du 
Herr/Frau  Nguyen V. Hung
Herr/Frau  Nguyen T. Luong
Herr/Frau  Nguyen T. T. Tra
Herr/Frau  Nguyen Thinh Le
Herr/Frau  Nguyen Van Loc
Herr/Frau  Nguyen Van Phat
Herr/Frau  Nguyen Van Tan
Herr/Frau  Pham Hieu Thien
Herr/Frau  Pham T. Phong
Herr/Frau  Phan Thanh Phat
Herr/Frau  Phan Trong Thuy
Herr/Frau  Phuong Tu
Herr/Frau  Ta Cong Thanh
Herr/Frau  Thai Kim Phung
Herr/Frau  Tran Huu Tai
Herr/Frau  Tran Ngoc Sang
Herr/Frau  Tran Thi Doan
Herr/Frau  Trang
Herr/Frau  Tran Van Tuong
Herr/Frau  Trinh Quoc Hung
Herr/Frau  Vu Ngoc Quang
Herr/Frau  Vu Thi Hue
Herr/Frau  Vu Xuan Quang
Herr/Frau  Vuong K. Linh
Herr/Frau  Vuong T. Phong

Nha hang Rainbow Garden
Rainbow Garden Team

Nhom NVTL

Cùng tất cả các Bác, các Anh Chị và các Bạn ...

- đã tin tưởng VTT trong các công việc thiện nguyện,

- đã hết lòng ủng hộ VTT trong các dự án từ thiện và sinh hoạt xã hội,

- đã luôn tham gia đóng góp và xây dựng VTT ở nhiều mặt, v.v.v.v

Nhóm thiện nguyện VTT

Die freiwillige Gruppe VTT e.V.

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.