• Deutsche Schulkinder putzen Schuhe für Kinder in Vietnam.
  • Das Geld wurde an VTT weitergeleitet.

  |  

Học Sinh Đức Giúp Trẻ Việt Nam

Unterstützung von Deutschen Schülern fỹr Schulkinder in Viet Nam

  • Học Sinh Đức đánh giầy gây quỹ giúp trẻ em Việt Nam.
  • Tiền thu được đã chuyển nhờ VTT làm công tác giúp trẻ em mồ côi.

 

 

 

 

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.