|  

Chương trình
Mái ấm Tình Thương (M.A.T.T)

Das Dach der Liebe

  • Trẻ ăn xin được tập trung và chăm sóc trong một ngôi nhà Mái ấm Tình Thương

  • Strassenkinder werden aufgesammelt und fürsorglich im Haus das Dach der Liebe (MATT) betreut

 

  • M.A.T.T hiện nuôi khoảng 15 em, đa số là trẻ mồ côi.
  • VTT cùng bạn bè các nơi tài trợ xây dựng tủ sách để
  • VTT cũng góp phần tài trợ để các em thường xuyên

  • MATT betreut etwa 15 Kindern, die meisten von ihnen sind Weisenkinder
  • VTT unterstützt mit Freunden und Bekannten beim Aufbau einer Bibliothek als Beihilfe für Lesen und Schreiben
  • VTT mitfinanziert das tägliche Mittagsessen aller 15 Kinder

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.