|  

Vận chuyển gạo cứu trợ lũ lụt miền Trung

Reistransport zum Verteilen in den Katastrophengebieten

Chuyển gạo cứu trợ đồng bào bảo lụt 1999 tại miền Trung:

 • Tổng cộng 3 tấn gạo
 • Mỗi gia đình 20 kg

 

 

 

Reistransport zur Verteilung an arme Bevưlkerung in den Überflutungsgebieten:

 • Insgesamt 3 Tonnen Reis
 • Jede Familie 20 kg

 

 

 

 • Thành viên VTT đang phân phát gạo
 •  

 • VTT - Mitglieder sind bei der Verteilung von Reissäcken

 

 

 

 

 

 

 • Gạo được vô bao và phân phát đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cơn lũ thế kỹ cuối năm 1999
 •  

 • Verteilen von Reissäcken und Geldbeträgen an die Opfer der Jahrhundert-Überschwemmung am Ende des Jahres 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bị mù nhưng nhờ ôm ngọn tre nên em thoát chết vì cơn lũ.
 •  

 • Durchs Festhalten am Bambus konnte dieser blinde, junge Mann dem Tod entkommen.

 

 

 

 

 • Nếu cơn bão trở lại thì sẽ ra sao ?
 •  

 • Was passiert, wenn die Katastrophe noch mal vorkommt ?

 

 

 • Bị mù nhưng phải tính sao để tạo dựng cho vợ con lại một cuộc sống sau cơn bảo lụt?
 •  

 • Die Blindheit des alten Mannes blendet seine Sorgen um seine Familie nicht aus

 

 • Bà chỉ còn một mình, biết làm sao đây con ?
 •  

 • Ich bin ganz allein, was kann ich denn nun mit dem Leben anfangen ?

 

 • Cả một ngôi nhà trở thành một vũng lầy, tất cả đều bị cuốn trôi....
 •  

 • Vom ganzen Haus bleibt nur ein Sumpf übrig.

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.