|  

Chương trình Cứu Trợ Bàn Ghế - Sách Vỡ

Schulbänke und Bücher fỹr Grundschulen

 • VTT cứu trợ gần 6.000 cuốn sách
 • tổng cộng 160 bộ bàn ghế

 

 

 

 • VTT verteilt fast 6.000 Schulbỹcher an Grundschulen in den Katastrophen-gebieten
 • VTT unterstützt Grundschulen mit 160 Schulbänke

 

 

 

 • Tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Bàn ghế tặng trường Đại An, Đại Nghĩa, Duy VinhDuy Trinh, tỉnh Quảng Nam.
 •  

 • Die Unterstützung geht an Schulen des Provinz Huong Thuy, Thua Thien Hue
 • Schulbänke an Grundschulen Dai An, Dai Nghia, Duy Trinh und Duy Vinh des Provinzs Quang Nam

 

 

 

 • Các em vui vẻ đón nhận bàn ghế mới do VTT cứu trợ
 • Mỗi trường được nhận từ VTT 40 bộ bàn ghế, mỗi lớp có 20 bộ, đủ cho 40 em trong mỗi lớp.
 •  

 • Schulbänke wurden mit Freuden in die Schule aufgenommen
 • Jede Schule bekommt 40 Schulbänke (2 Klassen), 20 Schulbänke je eine Klasse (mit 40 Schüler)

 

 

 

 

 

 

 

 • Tất cả bàn ghế được đặt mua và khắc tên VTT bên hông bàn.
 •  

 • Insgesamt 160 Schulbänke mit VTT-Aufschrift wurden bestellt, um die geschädigten Schulen bei der Jahrhundert-Überschwemmung aufzurỹsten.

 

 

 

 

 

 

 

 • Bàn ghế do VTT trao tặng được đưa vào sử dụng
 •  

 • Tische und Stühle von VTT werden für die
  Schulkinder eingesetzt

 

 

 

 

 

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.