Khái Niệm
và Phân Loại
Windows 2000

  |  

Microsoft Windows 2000 là một hệ điều hành với năng suất cao nhất trên thị trường PC hiện tại. Windows 2000 vẽ ra không gian mới lạ khi so sánh với Win 9x cũng như Win NT vì nó là sự kết hợp của Win NT và Win 98. Windows 2000 cung ứng một phương cách làm việc đa năng trên trạm làm việc (workstation)  cũng như  server thích ứng với kỹ thuật quản lý mới gồm:

  • Active Directory:  Một loại dịch vụ (service) mu.c lục sử dụng internet standard DNS (Domain Name System) cơ bản mà ta vẫn thường biết.
  • IntelliMirror:  Những chức năng quản lý sự điều chỉnh và thay đổi trên hệ điều hành bởi người sử dụng cũng như chức năng tạo dữ liệu đối xứng của người sử dụng hỗ trợ tương song với sự quản lý cài đặt software trung ương.
  • Terminal service: Với dịch vụ  này bạn có thể đăng ký vào những máy windows 2000 khác từ máy này và có thể truy nhập quảy lý toàn bộ hệ thống làm việc của những máy đó.
  • Windows Scripting Host:  Môi trường script thuận lợi cho việc tự động hóa các công việc quản lý như việc tạo dựng một tài khoản (user account) cho người dùng hay việc thiết lập các tường trình (reports) từ biên bản sự cố (event protocol).

Trong các "điểm nóng" nêu trên có lẽ kỹ thuật Active Directory là dịch vụ có ích lợi nhất cho việc xử lý hệ điều hành trên cơ chế các mạng hãng xưởng.

Phân loại Win 2000

Windows 2000 trên hình thức có điểm khác biệt tiêu biểu mà bạn đã từng biết dưới Win NT 4.0 đó là cấu trúc NTFS (new technology file system). Đây là một cấu trúc dự trữ dữ liệu có chế độ bảo mật cao so với FAT 16 hay FAT 32 của Win 98 mà bạn từng biết. Thật ra cốt lõi của Win 2000 là Win NT 5.0 với những chức năng mới và thích hợp cũng như hỗ trợ triệt để mô hình phân mạng.

Win 2000 cũng như Win NT 4.0 được chia  ra làm 2 loại:  Professional và Server.
Gia đình Win 2000 bao gồm 4 anh em với các tên gọi như sau: Professional, Server, Advanced Server và Datacenter Server. Mỗi phiên bản cung ứng cho mục tiêu sử dụng của bạn khác nhau.

Windows 2000 Professional:

Được ưu tiên thiết lập cho các trạm làm việc (Workstations) và  các mạng khách hàng (Network Clients). Win 2K Pro được cải tiến trực tiếp từ Win NT Workstation với những chức năng mới cho người sử dụng. Với mục đích hỗ trợ người sử dụng bình thường cho nên Win 2K Pro bị giới hạn về các dịch vụ cung ứng nếu so sánh với Win 2K Server.

Windows 2000 Server:

Windows 2000 Server được thiết lập để cung ứng các dịch vụ truy nhập, xử dụng tài nguyên (resource) trên mạng cho các hệ thống khác, đặc biệt dịch vụ mạng (network service) được tối ưu hóa so với Win NT 4.0 Server.  Windows 2K Server hỗ trợ tối đa là 2 CPUs.

Windows 2000 Advanced Server:

Windows 2000 Advanced Server là một phiên bản nới rộng từ Windows 2000 Server với mục đích hổ trợ sự cân bằng hao hụt năng suất khi phục vụ và chức năng clustering. Ngoài ra Win 2K Advanced Server có khả năng quản lý dung lượng rất lớn. Nó có thể quản lý đến tối đa 64 GB và hổ trợ 4 CPUs.

Windows 2000 Datacenter Server:

Windows Datacenter Server là phiên bản siêu quản lý được phát triển từ Win 2K Server. Nó hỗ trợ  mạnh chức năng clustering hơn là phiên bản Windows 2K Advanced Server. Win 2K Datacenter Server làm việc tối đa với 16 CPUs.

Khi cài đặt (install) hệ thống Windows 2K bạn nên điều chỉnh hết khả năng của nó  tùy theo mục đích làm việc của bạn:

* Workstations vẫn như bình thường tức là được chỉ định thành phần của một nhóm làm việc (workgroup)  hay vùng (domain)

* Workgroups là những nhóm máy làm việc chung với nhau cùng một lãnh vực. Tuy nhiên mỗi máy có khả năng quản lý riêng biệt trong từng máy.

* Domains (Vùng) diễn đạt  một tập hợp của nhiều máy được quản lý chung bỡi Domain Controller của vùng. Trong một tập hợp Domain có thể có máy Win 2K Pro, Win NT 4.0, Win 98, Win 95 là những trạm làm việc, nhưng máy quản lý vùng (domain controller) phải được cài Win 2K Server.

Nguyễn Tấn Lộc

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.